Container Collection... / Kontit keräilyn kohteena...???

Have You ever heard stranger?
Well... Thing leads to another. Shipspotting to container collecting, of course. Fortunately, only in virtual reality.
Container by container...

Onko oudompaa kuultu?
No... Asia johtaa toiseen. Laivabongaus luonnollisesti konttien "keräilyyn". Onneksi vain virtuaalisesti. Kontti kontilta...


© Mari Hirsikallio - mari.hirsikallio(at)kymp.net

- if you want my photos, please contact! You are not allowed to use my photos without my permission.
- mikäli kuvat kiinnostavat, ota yhteyttä! Kuvien käyttö ilman lupaani kielletty.

Contairer types / konttityypit

Freight Container is a generic term for those container types that are not special freight containers.

General Purpose Container is the most common type of container. It is a solid, solid-walled and flat-roof container, which protects the contents from the weather. Doors are usually at the other end. Ventilated container is like general purpose container, but the air exchange inside and outside temperature range. Open roof container has been opened or totaly removed the roof . It´s roof may also be a fabric or reinforced plastic.

Pallet Container is a container without walls and roofless, with the corners at the top and bottom corners. It is moving and the mortgage can therefore take place in the same tools as other containers.

Special Freight Container
is a generic name for containers which have been built for a particular cargo.

Tank
containers are used for the carriage of liquids. It consists of a container and the container surrounding.

Thermo container, ie thermally insulated container is usually equipped with a cooler (refrigeration container, refrigerated container, frozen food containers), heaters (heated container, heat the container), or both.


*****

Yleisrahtikontti on yleisnimitys niille konttityypeille, jotka eivät ole erityisrahtikontteja.

Yleiskäyttökontti on yleisin konttityyppi. Se on umpinainen, kiinteäseinäinen ja kiinteäkattoinen kontti, joka suojaa sisältönsä säältä. Ovet ovat tavallisesti toisessa päässä. Tuuletusaukollinen tai tuuletettu kontti on muuten kuin yleisrahtikontti, mutta siinä ilma voi vaihtua sisätilan ja ulkoilman välillä. Avokattoinen kontti on avattavaa tai poistettavaa kattoa lukuun ottamatta yleisrahtikontin kaltainen. Sen katto voi myös olla kankainen tai lujitemuovinen.

Lavakontti on seinätön ja katoton kontti, jonka nurkissa on ylhäällä ja alhaalla kulmakappaleet. Sen siirtely ja kiinnitys voi näin ollen tapahtua samoilla välineillä kuin muidenkin konttien.


Erityisrahtikontti on yleisnimitys konteille, jotka on rakennettu jonkin tietyn rahdin kuljettamiseen.

Säiliökonttia käytetään nesteiden kuljettamiseen. Se koostuu säiliöstä ja säiliötä ympäröivästä avoimesta kehikosta.

Termokontti eli lämpöeristetty kontti varustetaan tavallisesti jäähdyttimellä (jäähdytyskontti, kylmäkontti, pakastekontti), lämmittimellä (lämmitettävä kontti, lämpökontti) tai molemmilla.